Drukuj 
STANISŁAW JAN JARZYNA - PREZYDENT ZARZADU

WIESŁAW KSIAŻEK - SKARBNIK FUNDACJI

JACEK KALINA - CZŁONEK ZARZADU

MARIAN JASINSKI - CZŁONEK ZARZADU

PIOTR RUTKOWSKI - CZŁONEK ZARZADU

KAPITUŁA FUNDACJI

ROBERT MROCZEK

ERYSŁAW MROCZEK

KAROL KRAJEWSKI